درسه بین المللی SEK – El Castillo مادرید

SEK-El Castillo یکی از 9 کالجی است که بخشی از مدارس بین المللی SEK را می سازد. برنامه آموزشی ارائه شده شامل همه مقاطع، از 0 تا 18 سال می باشد. مرکز ما برنامه های بین المللی مدرک IB را با هم ادغام می کند وهدف ما ارائه آموزش بر اساس ارزش ها و مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در قرن 21 در یکی از بهترین محیط های مدرسه خصوصی در اسپانیا است خردسال – آموزش ابتدایی – آموزش متوسطه – کارشناسی – برنامه دیپلم (DP)

SEK-El Castillo را کشف کنید

  • داری مساحت 40000متر مربعی
  • مدرسه بین المللی دو زبانه : انگلیسی-اسپانیایی
  • امکانات پانسیون شبانه روزی
  • با پانسیون قابل اقامت مجزا برای پسران و دختران.
  • مورد تایید عضو شورای بین المللی مدارس (CIS)
  • باشگاه ورزشی UCJC، امکانات ورزشی بخصوص برای دانش آموزان و اعضاء SEK
  • برنامه های ورزشی با عملکرد بالا ، آکادمی ورزش بین المللی SEK.
  • برنامه توسعه شخصی، با فعالیت های فضای باز، جایزه بین المللی دوک ادینبورگ .

ثبت درخواست

Blogosphere
English Language School