کودکستان از 4ماهگی تا 3 سالگی

سیستم آموزشی ما برپایه تمرین و نوآوری است

 • 100٪ انگلیسی از سن یک سالگی با معلمان بومی یا دو زبانه درسطح بومی.
 • از 0 تا 1 سالگی: هفته ای یک بخش برای شنا کردن کودک با خانواده ، فعالیت روانشناختی هر روز و یک بخش موسیقی هفتگی.
 • از 1 تا 3 سالگی: 2 بخش هفتگی برای شنا ، 2 بخش روان شناختی و 1 بخش موسیقی.
 • آموزش عاطفی، احساسی و خلاق.
 • فضاهای آموزشی وسیع در داخل و خارج از کلاس.
 • بازی، هنر و تکنولوژی وسایل یادگیری هستند.
 • 1 بخش اسپانیایی از 3 سالگی.
 • برنامه یادگیری خردسالان، برای توسعه پتانسیل هر کودک.
 • در قسمت دوم آموزش ابتدایی نوزادان، دوره بین المللی (IB) برنامه سال اول ابتدایی (PYP) ارائه می شود.

سوال بپرسید بازدید از مدرسه

جدول زمانبندی مهد کودک

 • کل روز از 9:30 تا 17:30.
 • نصف روز از ساعت 9:30 تا 15:30
 • صبح از ساعت 9:30 تا 13:00 صبح

* با فرصتی برای افزایش ساعت ها هر روز ازساعت 7:30 تا 19:00

 

پیش دبستانی از 3 تا 6 سالگی

از 3 سالگی، کودکان دوره های بین المللی مدرک کارشناسی (IB) (PYP) را خواهند گذراند.

 • این برنامه آموزشی کاملا به زبان انگلیسی می باشد که توسط معلمان بومی انگلیسی یا مسلط به زبان انگلیسی (در سطح زبان مادری) با 1 کلاس اسپانیایی در روز بر گذار می شود.
 • این برنامه بر روی رشد کودک و ظرفیت آن برای تحقیق و کشف، هم در کلاس و هم در جهان که آنها را احاطه کرده، متمرکز است.
 • دانش آموزان را تشویق می کند تا استقلال خود را توسعه دهند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند.
 • نوجه به نیازهای اجتماعی، فیزیکی، علمی، عاطفی و فرهنگی هر دانش آموز.
 • معرفی الفبای.
 • شروع و آشنایی با اعداد، تکنولوژی، هنر و موسیقی.
 • ارزیابی از طریق مشاهده با استفاده از جمع آوری شواهد در portfolios یادگیری.

ساعت کاری پیش دبستانی:

 • از 09:30 تا 17:30

* با فرصتی برای افزایش ساعت های هر روز تا 7:30 تا 19:00 تا سال دوم آموزش ابتدایی.

قسمت اول تمرکز دارد به:

 100٪ به زبان انگلیسی از 1 سالگی.

توسعه زبان.

دستیابی به بهداشت عمومی و عادت های بهزیستی.

بهبود مهارت های حرکتی و توانایی های دستی.

ایجاد ارتباط عاطفی با دیگران، پیشرفت در بیان احساسات و عواطف.

قسمت دوم تمرکز دارد به :

100٪ به زبان انگلیسی با یک بخش اسپانیایی در روز

یادگیری برای خواندن و نوشتن

مقدمه ای برای مهدکودک، تکنولوژی، هنرهای تجسمی و موسیقی.

در این بخش، ابتدا دوره بین المللی آموزشی سال اول ابتدایی (PYP) اجرا می شود.

 • برنامه سال اول ابتدایی یک برنامه مربوط به رشته های علمی مختلف از آموزش بین المللی است که به منظور ترویج و توسعه دوران کودکی طراحی شده است.
 • مراقبت از نیازهای اجتماعی، فیزیکی، علمی، عاطفی و فرهنگی هر دانش آموز.