مدرسه SEK-El Castillo دارای دو خوابگاه مجزا برای دختران و پسران است

زندگی با سایر دانش آموزان در سالن های پانسیون شبانه روزی بین المللی SEK-El Castillo می تواند یک تجربه ی فراموش نشدنی و غافلگیر کننده باشد که آن ها را برای مستقل شدن تشویق می کند و به آنها کمک می کند تا بالاترین سطح تحصیلی و پیشرفت شخصی اشان را به دست آورند.

تبادل فرهنگی، شناخت تنوع، پذیرش و احترام متقابل، مهم ترین مسائلی است که دانش آموزان یاد می گیرند.

دانش آموزان از 15 ملیت مختلف پس از گذراندن یک روز مدرسه، توسط تیم مراقبتی ما مراقبت می شوند، که به پیگیری های علمی و شخصی دانش آموزان در خارج از ساعات مدرسه اهمیت می دهند

محل اقامت دانشجویان SEK-El Castillo را ببینید

برنامه های بین المللی پانسیون شبانه روزی:

  • پیشرفت تحصیلی و شخصی: رشد و توسعه زندگی توسط انجمن یادگیری با بیش از 120 سال تجربه.
  • موفقیت دانش آموزان: بهترین آمادگی برای تضمین دسترسی موفقیت آمیز به حوزه ها و دانشگاه های انتخابی خود در سطح ملی یا بین المللی.
  • ورزش در سطوح بالا: زندگی با دانش آموزانی که از مدارس عالی ورزشی هستند که ورزش را با تحصیل در بالاترین سطح ملی و بین المللی آشتی می دهند.
  • تجربه بین المللی: قرار گیری در معرض زبان و فرهنگ در اسپانیا.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Residencia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA